Zemědělské řemeny a řetězy

Řemeny

Zemědělské řemeny lze zařadit do samostatné skupiny hnacích prvků. Patří jsem zejména variátorové, klínové a násobné řemeny.

Zemědělské stroje, a díky tomu i řemeny, jsou více vystaveny teplotám, prachu, blátu, rázovému zatížení apod. Díky těmto speciálním podmínkám, které při použití zemědělských řemenů nastávají, mají zemědělské řemeny jisté odlišné vlastnosti oproti běžným řemenům (vyztužení pevnějšími vlákny, odolnější materiál na povrchu apod.) a mohou být vyráběny ze speciálních materiálů.

Zemědělské řemeny mohou mít rovněž speciální rozměry. Zemědělské řemeny se tak neoznačují běžně, např. A13-1320 Li, ale mají své speciální značení OEM kódem výrobce. V případě, že tento kód neznáte, je nutné popsat, na jaký stroj řemen patří, přesné umístění řemene a přeměření profilu řemene, případně délky.

Válečkové řetězy

Provozní podmínky v zemědělství bývají velmi náročné na údržbu strojů a tím pádem i řetězů. Proto se agrární řetězy vyrábí s přihlédnutím k prašnému prostředí, nepravidelnému mazání, nepravidelnému a značnému šokovému zatížení apod. Stejně jako u ostatních řetězů se i u těch zemědělských dá nabídnout speciální úprava dle požadavků zákazníka – navařit různé unašeče, použít nerez ocel atd.

Vysoce odolné řetězy proti dynamickému namáhání a otěru jsou pak využívány v nejrůznějších typech řetězových dopravníků - na brambory, jablka atd., v kombajnových adaptérech např. na kukuřici či slunečnici, na vazačích slámy či sklízecích mlátičkách, sběracích, třídících a rozmetacích strojích apod.

Článkové řetězy

Článkové řetězy jsou tvořeny do sebe vzájemně spojených článků. Takovéto řetězy se rovněž využívají v zemědělství a chovatelství.


ZOBRAZIT KOMPLETNÍ NABÍDKU (.PDF)