Pružné spojky, prašnice a vlnovce

PRUŽNÉ SPOJKY DUNFLEX, PERIFLEX

Periflexy neboli hřídelové spojky (obruče) slouží k pružnému spojení dvou hřídelí a přenosu točivého momentu z jedné na druhou. Vyrábí ze z přírodního kaučuku a jsou vyztuženy viskózovými vlákny. Zakázkově lze zajistit rovněž perifexy z chloroprenových sloučenin, pokud je vyžadována antiti statičnost nebo zvýšená požární odolnost.

Jejich hlavní funkcí je eliminace účinků nerovnoměrného a rázového chodu pohonu. Periflexy dokážou pojmout současné maximální vychýlení ve všech rovinách, aniž by nepřiměřeně zatí žily ložiska. Vynikající tlumící vlastnosti flexibilní vložky perifl exů snižují vibrace a torzní oscilace.

HRC SPOJKA

Jedná se o polopružné spojky, které umožňují snadnou montáž pomocí systém Taper Busch. Mimořádný desing HRC spojek umožňuje jejich upevnění i na velké průměry hřídelí. Výhodou je, že tyto spojky dokáží absorbovat i větší stupeň vychýlení. Tyto spojky jsou vhodné zejména pro spalovací a elektromotory, parní a vodní turbíny a parní stroje.

JAW SPOJKA

Stejně jako HRC spojka, je i tato JAW spojka polopružná a zajišťuje flexibilní spojení dvou hřídelí a přenos točivého momentu z jedné na druhou. Díky tomu, že je tato spojka plná, umožňuje rovněž elektrickou izolaci jednotlivých hřídelí.

SPOJOVACÍ PŘÍRUBY

Pro uchycení pružných spojek k hřídelím se používají spojovací příruby. Ty jsou k dostání v několika variantách vyhotovení.

PRAŠNICE

Jedná se o ochranné pružné prvky, které chrání komponenty (např. pružiny) před vnějšími vlivy – zejména prachem, stříkající vodou, korozí apod. Zvyšuje se tí m životaschopnost daných těsněných prvků. Dají se použít také jako pružná spojení dvou komponentů. Prašnice mohou absorbovat radiální a axiální pohyby. Slouží také jako ochrana osob před rotujícími částmi stroje. Dají se rovněž použít jako kabelové průchodky.

Vyrábí se zejména z NBR nebo CR pryže. K dostání jsou také teflonové prašnice a zakázkově lze zajistit prašnice i z dalších materiálů.

VLNOVCE

Jedná se o vzduchové pružiny. Vlnovce slouží jako anti vibrační prvek systému pružného uložení. Využívají se zejména k izolaci vibrací a rázů. Vlnovce lze nalézt u silničních a kolejových vozidel (odpružení sedaček a náprav), textilních stavů, dopravníků, bucharů, laboratorních přístrojů apod.

Kompletní vlnovec se skládá z pryžotexti lního těla, dvou upínacích patkových kroužků, horního víka s přívodem vzduchu, spodního víka a kroužků mezi vlnami. Víka jsou upravena tak, aby se dala připevnit na odpruženou a neodpruženou část stroje nebo vozidla.


ZOBRAZIT KOMPLETNÍ NABÍDKU (.PDF)