Ostatní těsnění

X-kroužky

Jedná se o těsnění vhodné jak pro statické, tak i dynamické utěsnění. X-kroužky vznikly z potřeby odstranění nevýhody o-kroužků – což je jejich přetáčení v drážce. X-kroužky mají přibližně čtvercový průřez s prstencovými drážkami. Uložení x-kroužků v drážce odpovídá rozměrům klasických o-kroužků, dají se tedy zaměnit. Stejně jako u o-kroužků, se i x-kroužky definují vnitřním průměrem (d) a tloušťkou (h). Výhodou použití x-kroužků je zejména jejich větší využití pro rotační těsnění, větší stabilita v zástavbovém prostoru a menší radiální předpětí v drážce. To zmenšuje tření a opotřebení a prodlužuje životnost těsnění. X-kroužky mohou být použity pro utěsnění drážky při statickém těsnění do tlaku 5 MPa, při použití s opěrným kroužkem až do 40 MPa. Pro dynamické utěsnění platí tlaky do 5 MPa, při použití opěrného kroužku až do 20 MPa. X-kroužky se vyrábí z klasických materiálů, jakou jsou zejména NBR (butadien-akrylonitrilový kaučuk) a FPM (fluorkaučuk). Dají se však zajistit také z EPDM materiálu, silikonu či dalších pryží. Stejně jako u o-kroužků se i x-kroužky vyrábí dle DIN 3770.

Usit kroužky

Usit kroužky se používají ke statickému utěsnění šroubení a přírubových spojů. Jsou tvořeny vnějším kovovým kroužkem a na vnitřní straně zavulkanizovaným lichoběžníkovým pryžovým břitem. Tento tvar umožňuje utěsňovat řádově velké spáry. Lze zajistit usity běžné a usity s vnitřním středícím břitem.

Usity se vyrábí standardně z pozinkované oceli a NBR břitem. Lze však zajistit také usit kroužky s FPM břitem, z nerezové oceli apod. Běžné usit kroužky jsou vhodné do minerálních olejů, vody, vzduchu, apod. Teplotní rozhas použití je -30 °C až +100°C.

Plochá těsnění z mědi, hliníku, oceli a fíbru

Tyto těsnící kroužky se vyrábí dle DIN 7603A - těsnící kroužky, přírubové těsnění, tvarové ploché těsnění, těsnící podložky. Slouží k utěsnění rozebíratelných těsnicích spojů jako stlačovaná těsnění nepohyblivých částí. Tyto těsnící kroužky svými vlastnostmi umožňují vytvoření utěsněného spoje, čímž se zamezí či omezí pronikání těsněné tekutiny spojem strojních součástí. Před použitím měděného těsnícího kroužku se doporučuje kroužek vyžíhat nahřátím do červena a prudce ochladit ve studené vodě.

R-kroužky

Jedná se o plochá těsnění většinou z NBR pryže. Na rozdíl od vysekávaného těsnění se tyto kroužky vyrábí buď soustružením či lisováním ve formě. Mají tedy mnohem nižší rozměrové tolerance.


ZOBRAZIT KOMPLETNÍ NABÍDKU (.PDF)