O kroužky

O-kroužek je nejrozšířenějším způsobem těsnění, protože není náročný na prostor a jeho montáž je velmi jednoduchá. Při správné konstrukci drážek a vhodně zvoleném materiálu plní dlouhodobě svou funkci jak při statickém, tak při dynamickém používání v rozsahu teplot povolených pro příslušný pryžový materiál.

O-kroužek je uzavřený kroužek s kruhovým průřezem, který se vyrábí převážně z elastického pryžového materiálu, tzv. elastomeru. Velikost O-kroužku je definována jeho vnitřním průměrem (Ød1) a průřezem (Ød2).

O-kroužky se vyrábí nejčastěji z různých druhů kaučuků za pomoci vulkanizace (síťování) polotovaru v lisovacích formách nebo vstřikovacích formách s bezešvým povrchem.

Těsnícího účinku O-kroužku uloženého do vhodné drážky se dosáhne při montáži tím, že se stlačením změní tvar kruhového průřezu kroužku (d2) elasticky na eliptický profil. Stlačený kroužek utěsní spáru mezi kontaktními prvky nebo plochami a dnem drážky.

Těsnicí účinek je tak výsledkem změny tvaru profilu O-kroužku z kruhového na oválný. Stupeň této změny závisí na hloubce drážky (t). Takto vzniklá přítlačná síla se také označuje jako přepětí, které zajišťuje těsnost systému. Průměr průřezu (průřez šňůry) d2 musí být vždy větší než hloubka drážky (t).


ZOBRAZIT KOMPLETNÍ NABÍDKU (.PDF)